Isnin, 7 Mei 2012

PKU 3106 (Kepentingan Pentaksiran dalam Pendidikan Khas)

Tajuk 1: Kepentingan Pentaksiran dalam Pendidikan Khas


Konsep Pentaksiran
Kepentingan Pentaksiran dalam Pendidikan Khas
Konsep Pentaksiran

·         Maksud Pentaksiran
-       Proses yang melibatkan pengumpulan data – data kuantitatif mengenai pembelajaran atau perubahan perlakuan pelajar akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

-       Phopham (2002)  menyatakan istilah – istilah pengukuran, ujian dan pentaksiran digunakan secara bersilih ganti dan sinonim.

-       Ronald L.Taylor (2000) merujuk kepada proses mengumpul maklumat

-       berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan.

-      Raymond (2000) digunakan sebagai alat unutk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas atau tidak.

-       Gearheart & Gearheart (1990) menyatakan pentaksiran satu proses sistematik unutk mengumpul dan menginterprestasikan data bertujuan keputusan intervensi dan penempatan murid – murid khas.

·         Proses penerimaan, perancangan dan perlaksanaan pendidikan khas

·         Kegunaan pentaksiran dalam pendidikan khas
-       Untuk mendapatkan maklumat berkaitan tentang :
a)    Kemahiran kognitif (kecerdasan, memori)
b)    Kemahiran motor
c)    Kemahiran persepsi (visual, auditori)
d)    Kemahiran akademik (bacaan, tulisan, matematik)
e)    Kemahiran bahasa (ekspresif, reseptif)
f)     Tingkahlaku
g)    Emosi
h)   Sosial
i)     Ekonomi
j)      Gambaran kemajuan murid


Pelbagai cara mengumpul maklumat


1) Rekod Lama
2) Sampel Kerja
3) Pengujian
4) Pemerhatian
5) Soal Selidik


Latih Tubi


Soalan: Nyatakan 3 instrumen dalam mengumpul maklumat data?
          : Berikan definisi pentaksiran dalam Pendidikan Khas secara tepat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan